วันอังคาร, 24 พฤศจิกายน 2563 09:01

การปิดและปลดประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง