วันอังคาร, 15 ธันวาคม 2563 08:02

การปิดและปลดประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง