วันอังคาร, 01 ธันวาคม 2563 21:23

การปิดและปลดประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง