วันศุกร์, 18 สิงหาคม 2560 14:03

ข้อกำหนดการจ้างนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรม จำนวน 2 คน