วันศุกร์, 18 สิงหาคม 2560 15:36

ขอบเขต (TERMS OF Reference:TOR) เช่ารถยนต์รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน