วันพฤหัสบดี, 20 ธันวาคม 2561 09:02

1ปิดประกาศและปลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง