วันเสาร์, 18 มกราคม 2563 12:14

เข้าร่วมงานพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2563