วันอังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2563 14:12

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย พร้อมติดตั้งและรื้อถอนเครื่องเดิม จำนวน 4 เครื่อง