วันพุธ, 04 มีนาคม 2563 18:20

คำสั่งสำนักงานอุตสาหกรรม เรื่อง แต่งตั้งผู้ปิดและปลดประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563