วันอังคาร, 31 มีนาคม 2563 13:53

ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)