วันศุกร์, 17 เมษายน 2563 10:24

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการเช่ารถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ครั้งที่2)