วันจันทร์, 27 เมษายน 2563 13:02

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง เผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2