วันจันทร์, 27 เมษายน 2563 13:15

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง การแพร่แผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประาณ พ.ศ.2563 ใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม