วันเสาร์, 01 สิงหาคม 2563 10:09

ประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ กพร.เศรษฐกิจปริทรรศ์ ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย

ขอประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ กพร.เศรษฐกิจปริทรรศ์  ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 มาเพื่อทราบและใช้ประโยชน์

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ