วันศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2559 10:55

รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น และอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2559

 

ระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสากรรม สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น และอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยผู้ประกอบกิจการที่สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและคู่มือการสมัครรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 4493 หรือที่ www.dip.go.th  ดาวโหลดเอกสา