วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2559 10:41

รับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 84

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพ รุ่นที่ 84 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้านศิลปาชีพ จำนวน 31 แผนก ผู้สนใจสมัครเรียนสามารถดาวโหลดตามรายละเอียดที่แนบ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559