ce3e3ea32c2f2dc82dcf22eaf0253a93.jpg

952e324c5623d2055438197cc399be18.jpg

d4326ad81646403dee5857684c77e31e.jpg

aeb5c8ef6017a51b31017342f32e5726.jpg

dd9f341e4bcf9c04997acbcc4228a4de.jpg

adaa3191d7bb14dd9e4a967ea89912ab.jpg

5f583b2050667229bffe254f26e65786.jpg

0a500a7b48dd4d401612c99ac5089447.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/e252bfa03600443a08ed47f76efe2edc_S.jpg
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
26 มี.ค. 2563
media/k2/items/cache/5e5ad0461939ed3f75d200e635f7aa98_S.jpg
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ขอเลื่อนการฝึกอบรม เรื่อง “ความรู้ด้านกฎหมายโรงงาน พ.ศ.2562 (ฉบับใหม่) ระบบป้องกัน และระบบอัคคีภัยโรงงาน”
26 มี.ค. 2563
media/k2/items/cache/5e0ab769d88ee87d61c3051d7691a8b4_S.jpg
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
23 มี.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev