ก.อุตฯ เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง จ.ลำพูน หวังยกระดับสินค้าชุมชนสู่ระดับสากล

22 มี.ค 2562

จ.ลำพูน : วันนี้ (22 มีนาคม 2562) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ จ.ลำพูน เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง โดยมี นางเบญจมาพร เอกฉัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเยี่ยมชม มีนางสาวธนภร ปราณธีรภาพ รองประธานกลุ่มแม่บ้านริมร่องให้การต้อนรับพร้อมพาเยี่ยมชมโรงงานการผลิตและศูนย์การเรียนรู้  รวมถึงร้านจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง เป็นการรวมกลุ่มของแม่บ้านที่ประสบปัญหาราคาลำไยตกต่ำ จึงได้นำลำไยสดมาแปรรูป โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถนอมอาหารด้วยการอบแห้งที่มีทักษะเฉพาะของการทำลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง ต่อมาทางกลุ่มฯได้เข้าร่วมโครงการยกระดับพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กับทางกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และออกแบบหีบห่อผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ปัจจุบันได้ผลิตสินค้าออกสู่ท้องตลาดมากมาย อาทิ แยมลำไยสีทองเข้มข้น ลำไยเคลือบ ช็อคโกแลต

ไฟเบอร์ลำไยสีทอง ขนมผิงลำไยสีทอง มาการองลำไยสีทอง และกาโนร่าธัญพืชอบแห้งรสลำไย ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มแม่บ้านฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง อย., GMP, HACCP, ฮาลาล, OTOP, GI และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จาก USA ทำให้ได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง ยังคงมุ่งมั่นพัฒนายกระดับสินค้าชุมชนเข้าสู่ตลาดสากลต่อไป ด้วยการบริหารจัดการที่ดีและได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ซึ่งไม่เพียงหวังผลด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนอีกด้วย  #สินค้าชุมชนสู่ระดับสากล

#กระทรวงอุตสาหกรรม #แม่บ้านริมร่อง