วันอังคาร, 19 มีนาคม 2562 14:39

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 19 มีนาคม  2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงทำความเข้าใจหลักการสร้างความยั่งยืนของสถานประกอบการกับชุมชนด้วยธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตามโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโรงงานจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยนายพุทธิกรณ์  วิชัยดิษฐ  อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธาน