วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2562 16:26

สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในราชการของสำนักงานฯ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง