วันพฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม 2562 15:22

สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง