วันพฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม 2562 15:23

สาระสำคัญในสัญญา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อโคนิก้า BH554e โดยวิธีเฉพาะเจาะจง