วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2560 12:31

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี  ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดนนทบุรี  เรื่อง ธุรกิจที่อยู่ในข่ายสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดนนทบุรี