วันพุธ, 24 ธันวาคม 2557 15:56

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 23 รายการ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนวน  23 รายการ   ในวันที่  15 มกราคม 2558 เวลา 9.30 - 10.00 น. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนโยบายและแผน  โทร  02-5950334-5  ต่อ 14 , 15