วันจันทร์, 05 มิถุนายน 2560 08:56

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี