วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560 15:39

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560