วันพุธ, 18 เมษายน 2561 14:18

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานสนับสนุนการบริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) ระดับจังหวัด