วันอังคาร, 24 เมษายน 2561 11:31

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานสนับสนุนการบริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) ระดับจังหวัด