วันอังคาร, 24 เมษายน 2561 11:34

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานสนับสนุนการบริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2