วันอังคาร, 01 พฤษภาคม 2561 14:47

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานสนับสนุนการบริการ ของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) ระดับจังหวัด