วันจันทร์, 07 พฤษภาคม 2561 09:25

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานสนับสนุนการบริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) ระดับจังหวัด