วันจันทร์, 24 กันยายน 2561 16:09

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ประกวดราคาเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บฯ )