วันอังคาร, 22 มกราคม 2562 16:59

สาระสำคัญในสัญญา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องปริ๊นเตอร์ ยี่ห้อแคนนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง