วันจันทร์, 04 กุมภาพันธ์ 2562 18:23

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP)