วันศุกร์, 08 มีนาคม 2562 14:45

สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงแก้ไขวางระบบบำบัดของเสียห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง