วันอังคาร, 19 มีนาคม 2562 14:34

สาระสำคัญในสัญญา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง