วันจันทร์, 02 เมษายน 2561 11:05

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานสนับสนุนการบริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) ระดับจังหวัด