ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด (กลุ่มจังหวัดภาคใต้)
13/09/2562
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ
13/09/2562
ผู้ตรวจภานุวัฒน์ฯ ร่วมเวทีเสวนา ในงานแถลงข่าวการจัดงาน Maintenance & Resilience Asia 2019
13/09/2562
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ร่าง TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev