ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ จ.ตาก
21/01/2563
รองปลัดฯภานุวัฒน์ เปิดการประชุมระดมความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงอุตสาหกรรม
21/01/2563
ก.อุตสาหกรรม ลงพื้นที่ปัตตานีเยี่ยมชมบริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนใต้
20/01/2563
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ร่าง TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev