ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีสุริยะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้าน CIV ชุมชนบ้านหัวเขาจีน จ.ราชบุรี พบปะผู้นำชุมชนพร้อมยกระดับเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน
11/11/2562
รองปลัดฯ จุลพงษ์ ให้การต้อนรับผู้แทนจากมณฑลกานซู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
11/11/2562
รัฐมนตรีฯ สุริยะ นำคณะผู้บริหาร ก.อุตสาหกรรม เยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงงานรีไซเคิลรถยนต์ กระบวนการ ELV
09/11/2562
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ร่าง TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev