Module BT Camera Slider - ID 138 : There is no image!

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารโครงการผลิตหน้ากากผ้าเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยฯ
09/07/2563
ก.อุตฯ ผนึก เอสซีจี และกทม. ทำโครงการจิตอาสาฯ แก้ปัญหาน้ำเสียด้วยนวัตกรรมชุดบำบัดน้ำเสียชุมชนและทุ่นกักขยะ
09/07/2563
กระทรวงอุตสาหกรรมชูอินดัสตรีบับเบิลเชื่อมนิวซีแลนด์เสริมแกร่งเกษตรอุตสาหกรรมสองประเทศ
08/07/2563
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ร่าง TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev