Module BT Camera Slider - ID 138 : There is no image!

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกอบชัยฯ เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการในโครงการ Cloud Kitchen Food Truck ออกร้าน ณ ตลาดสดรวมใจ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
10/07/2563
รองปลัดวรวรรณฯ ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เพิ่มมูลค่าสู่ศูนย์กลางแฟชั่นระดับภูมิภาค ตอบสนองกลุ่มคนรุ่นใหม่
10/07/2563
การประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารโครงการผลิตหน้ากากผ้าเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยฯ
09/07/2563
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ร่าง TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev