วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

 

เป็นองค์กรนำที่มีความเป็นเลิศในการสนับสนุนงานรัฐมนตรี