รองปลัดฯ จุลพงษ์ เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม THAILAND INDUSTRIAL FAIR & FOOD PACK ASIA 2020

13-02-2563

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 13.00 น. นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม TIF & FOOD PACK ASIA 2020  และเยี่ยมชมบูธต่าง ๆ ภายในงานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ฮอลล์ 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

 

โดยงาน Thailand Industrial Fair (TIF) มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทยตั้งแต่เครื่องจักรขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ อาทิเครื่องจักรอุตสาหกรรม ระบบขนส่งลำเลียงและโลจิสติกส์สินค้าและบริการด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่วนงาน Food Pack Asia เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและเครื่องจักรแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารอย่างครบวงจรเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มาจัดแสดงสินค้าและแสดงถึงศักยภาพของบริษัท รวมถึงรณรงค์ให้ผู้ประกอบการได้นำสินค้าอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสนับสนุนให้นักธุรกิจอุตสาหกรรมไทยลดต้นทุนซื้อสินค้า เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ