รองปลัดวรวรรณฯ เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

13-02-2563

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2563)  นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2563” การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนไปสู่องค์กรคุณธรรมตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ  #กระทรวงอุตสาหกรรม 

#การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม