ก.อุตฯ หารือร่วมคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา

13-02-2563

 

วันนี้ (13 ก.พ. 63) นายณัฐพล  ณัฏฐสมบูรณ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  หารือร่วมคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา นำโดยนายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล  รองประธานคณะกรรมาธิการฯ และคณะ  ในโอกาสติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ  ระดับกระทรวงที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม

โดยมี นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  นายอดิทัต  วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  และนายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และคณะร่วมด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #กระทรวงอุตสาหกรรม   #แผนปฏิรูปประเทศ #Prmoi