รองปลัดฯ จุลพงษ์ เป็นประธานปิดโครงการปรับโครงสร้างปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านหลักสูตรภายใต้โครงการฯ

14-02-2563
  วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2563) นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานปิดโครงการปรับโครงสร้างปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (AGROGENIUS ACADEMY) ประจำปีงบประมาณ 2562 และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านหลักสูตรภายใต้โครงการฯ โดยมีนายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม ณ แม็คโคร สาขารามคำแหง 24   ทั้งนี้ยังได้เดินชมนิทรรศการซึ่งจัดแสดงสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และชมกิจกรรม Business Matching สินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ภายในบริเวณจำหน่ายสินค้าของแม็คโครอีกด้วย  

ก.อุตฯ นำทีมจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม “กระทรวงอุตสาหกรรม รัก..ห่างฝุ่น..อุ่นใจ..ไกลโรค” 14 ก.พ. แจกฟรีหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

14-02-2563
 14 กุมภาพันธ์ 2563  : นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำทีมจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม “กระทรวงอุตสาหกรรม       รัก..ห่างฝุ่น..อุ่นใจ..ไกลโรค” แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชน  กว่า 5,000 ชิ้น โดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ไวรัส  โควิด-19 หรือไวรัสโคโรน่าและปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ทำให้เกิดปัญหาหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือขาดตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และมีราคาสูงขึ้นในหลายพื้นที่ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงจัดกิจกรรม “กระทรวงอุตสาหกรรม              รัก..ห่างฝุ่น..อุ่นใจ..ไกลโรค” ด้วยการนำคณะจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวนกว่า 5,000 ชิ้น ให้กับประชาชน ณ บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแสดงความห่วงใย ต่อสุขภาพของประชาชน โดยในวันนี้ได้ลงพื้นที่ จำนวน  2  จุด คือ บริเวณเกาะราชวิถี  ฝั่ง รพ.ราชวิถี และเกาะพญาไท ฝั่งห้างเซ็นเตอร์วัน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 หรือ ไวรัสโคโรน่า รวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ด้วย ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับจากประชาชนอย่างล้นหลาม  นอกจากการจัดกิจกรรมในวันนี้แล้ว กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประสานไปยังผู้ประกอบการโรงงานผู้ผลิตหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือทั่วประเทศ โดยย้ำผลิตให้เต็มกำลังการผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศก่อนการส่งออก  ซึ่งจะทำให้มีหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างแน่นอน  นายกอบชัยฯ กล่าวทิ้งท้าย ------------------------------- 14 กุมภาพันธ์  2563  

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน

14-02-2563
วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน โดยมีนางรวีวรรณ อุตรนคร ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน สำหรับการสัมมนาในวันนี้ได้รับเกียรติจากกรมบัญชีกลาง มาบรรยายให้หัวข้อกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

ก.อุตฯ หารือร่วมคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา

13-02-2563
  วันนี้ (13 ก.พ. 63) นายณัฐพล  ณัฏฐสมบูรณ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  หารือร่วมคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา นำโดยนายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล  รองประธานคณะกรรมาธิการฯ และคณะ  ในโอกาสติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ  ระดับกระทรวงที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  นายอดิทัต  วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  และนายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และคณะร่วมด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #กระทรวงอุตสาหกรรม   #แผนปฏิรูปประเทศ #Prmoi  

รองปลัดวรวรรณฯ เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

13-02-2563
วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2563)  นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2563” การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนไปสู่องค์กรคุณธรรมตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ  #กระทรวงอุตสาหกรรม  #การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม  

ก.อุตฯ ปลื้มบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำเสียพื้นที่คลองแหและคลองอู่ตะเภา จ.สงขลา เห็นผลเป็นรูปธรรม

13-02-2563
 กระทรวงอุตสาหกรรมบูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอสะเดาและอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แก้ไขปัญหาน้ำเสียพื้นที่ คลองอู่ตะเภา คลองแห อย่างจริงจัง 3 เดือน เห็นผลเป็นรูปธรรม ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองบริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรมพบว่ามีค่าดีกว่าค่ามาตรฐาน  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อตรวจติดตามงานและพบปะ         รับฟังปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการปล่อยน้ำเสียลงคลองอู่ตะเภาและคลองแห พร้อมกำชับหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เข้าพูดคุย ช่วยเหลือ และแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียกับสถานประกอบการ และขอความร่วมมือสถานประกอบการร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้เวลาอีก 3 เดือนต้องเห็นผลงานชัดเจน นั้น   ขณะนี้ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและดีขึ้นเป็นลำดับ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอสะเดา และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหานำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียกับสถานประกอบการ  พร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ตรวจกำกับดูแลโรงงานในพื้นที่ให้ประกอบกิจการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเด็ดขาด นอกจากนี้ในส่วนของจังหวัดสงขลา แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดในจังหวัดสงขลาเป็นที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ โดยอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสงขลา ร่วมเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ   นอกจากมาตรการทางกฎหมายแล้วกรมโรงงานอุตสาหกรรม ยังได้จับมือโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 52 โรงงาน ที่ตั้งอยู่บริเวณคลองอู่ตะเภา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำ พร้อมประสาน Big Brother ในพื้นที่สงขลา (บริษัท SCG จำกัด) มอบทุ่นกักขยะลอยน้ำให้กับเทศบาลเมืองคลองแหเพื่อดักจับขยะในบริเวณลำคลอง ทั้งนี้ จากการดำเนินงานอย่างจริงจังของทุกภาคส่วน ใน 3 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้คุณภาพน้ำในคลองอู่ตะเภาบริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ใกล้เคียงมีคุณภาพดี โดยผลการวัดค่าน้ำพบว่ามีค่าดีกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4 โดยการวัด มีค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand: BOD) ซึ่งใช้วิเคราะห์ปริมาณความสกปรกของน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ เฉลี่ย 1.34 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งค่ามาตรฐานกำหนดไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (เดิมผลการตรวจวัด ปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 มีค่าบีโอดี (BOD.) เฉลี่ย 3.27 มิลลิกรัม/ลิตร และ ปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 มีค่าบี โอ ดี(BOD.) เฉลี่ย 3.75 มิลลิกรัม/ลิตร)   “ทั้งนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน หยุดปล่อยน้ำเสียลงคลอง ทั้งภาคการเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม และประชาชนในพื้นที่ต้องมีจิตสำนึกในการพิทักษ์สายน้ำ เพื่อให้ทุกภาคส่วนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน” นายกอบชัยฯ กล่าวทิ้งท้าย  ------------------------------ ** น้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4 คือแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน (2) การอุตสาหกรรม    

รองปลัดฯ จุลพงษ์ เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม THAILAND INDUSTRIAL FAIR & FOOD PACK ASIA 2020

13-02-2563
วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 13.00 น. นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม TIF & FOOD PACK ASIA 2020  และเยี่ยมชมบูธต่าง ๆ ภายในงานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ฮอลล์ 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค   โดยงาน Thailand Industrial Fair (TIF) มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทยตั้งแต่เครื่องจักรขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ อาทิเครื่องจักรอุตสาหกรรม ระบบขนส่งลำเลียงและโลจิสติกส์สินค้าและบริการด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่วนงาน Food Pack Asia เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและเครื่องจักรแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารอย่างครบวงจรเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มาจัดแสดงสินค้าและแสดงถึงศักยภาพของบริษัท รวมถึงรณรงค์ให้ผู้ประกอบการได้นำสินค้าอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสนับสนุนให้นักธุรกิจอุตสาหกรรมไทยลดต้นทุนซื้อสินค้า เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ  

รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสภาวิศวกร

12-02-2563
  วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 10.00 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายปณตสรรค์ สูจยานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต กรรมการสภาวิศวกรและคณะ ในโอกาสที่สภาวิศวกรเข้าพบเพื่อแนะนำองค์กรและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้วิศวกรขึ้นทะเบียนใบอนุญาตและขอเลื่อนระดับใบอนุญาต รวมถึงการหารือถึงแนวทางความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุมชุณหวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าและปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานช่วยกันดูแลประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตลาดและราคาสูงขึ้นในหลายพื้นที่ นา

12-02-2563
 จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าและปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานช่วยกันดูแลประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตลาดและราคาสูงขึ้นในหลายพื้นที่    นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในช่วงตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมา มีความต้องการหน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมาก และปรากฏข่าวหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม ได้สอบถามไปยังโรงงานที่ผลิตหน้ากากอนามัยภายในประเทศกว่า 10 ราย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 6 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี เชียงใหม่ และเพชรบุรี มีกำลังการผลิต รวมประมาณ 537 ล้านชิ้น/ปี หรือคิดเฉลี่ยผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศ 1.2 ล้านชิ้น/วัน ซึ่งจำนวนนี้ยังไม่รวม ผู้ผลิตรายย่อยที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือผู้นำเข้ารายย่อย ทราบว่าโรงงานทั้งหมดขณะนี้ดำเนินการผลิตเต็มกำลังการผลิต และยังเน้นการเพิ่มรอบการทำงานเพื่อขยายกำลังการผลิตอีกด้วย    ทั้งนี้นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กำชับกรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่มีโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย เข้าไปประสานหารือกับโรงงานเพื่อให้มีการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยให้ขอความร่วมมือโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยทุกราย ผลิตให้เต็มกำลังการผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศก่อน การส่งออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 1 - 2 เดือนนี้ จะทำให้กำลังการผลิตหน้ากากอนามัยของโรงงานในไทยเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยส่วนใหญ่แล้วโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยจะผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศก่อนอยู่แล้วโดยขายตรงให้กับโรงพยาบาลเป็นลำดับแรก และค่อยกระจายสินค้าไปยังร้านยาและร้านค้าปลีก    นอกจากนี้ยังมีโรงงานบางแห่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ที่มีเงื่อนไขต้องผลิตเพื่อการส่งออก หาก 2 โรงงาน คือ บ.สยาม โคเค็น จำกัด บ.เอ็มเมอรัล นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่มีการส่งออก 100 % ดำเนินงานตามมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ที่จำกัดการส่งออกตั้งแต่ 500 ชิ้น ต้องขออนุญาต แม้ว่าจะมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศแล้วก็ตาม เพราะต้องการให้ความสำคัญกับการใช้ในประเทศเป็นอันดับแรก จะทำให้มีหน้ากากอนามัยเข้าสู่ระบบการใช้ภายในประเทศอีกกว่า 128 ล้านชิ้น/ปี หรือ 350,000 ชิ้น/วัน ซึ่งคาดว่าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนแน่นอน และขอความร่วมมือผู้ค้าอย่ากักตุนสินค้า” ทั้งนี้ ในสัปดาห์หน้ากระทรวงอุตสาหกรรมจะนำคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ไปแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนบริเวณชุมชนโดยรอบ อาทิ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หน้าโรงพยาบาลรามาธิบดี หน้ากระทรวงอุตสาหกรรมถนนพระรามที่ 6 รวมทั้งจะมอบให้โรงพยาบาลสงฆ์ โรงเรียน โรงพยาบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน นางสาวสุชาดา กล่าวทิ้งท้าย 7 กุมภาพันธ์ 2563  

ปลัดกอบชัยฯ เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถจักรยานไฟฟ้า จ.ระยอง พร้อมรับข้อเสนอ ปัญหาอุปสรรคภาคเอกชน เพื่อผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์แห่งชาติ

12-02-2563
จ.ระยอง : วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนในภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม (MOI Dream Team) ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถจักรยานไฟฟ้าและสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าของบริษัท อียูพี ยานยนต์ไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นายกิตติวัฒน์ ตรีเจริญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล กรรมการบริหารบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับ ณ นิคมอุตสาหกรรม WHA Eastern Seaboard จังหวัดระยอง   บริษัท อียูพี ยานยนต์ไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายรถจักรยานไฟฟ้า มอเตอร์ แบตเตอรี่ อะไหล่ และอุปกรณ์รถจักรยานไฟฟ้าและสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า บริษัทมีกำลังการผลิตสูงสุดรถจักรยานไฟฟ้าและสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าประมาณ 1,500 คัน/เดือน  จำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ มีการนำเข้าชิ้นส่วนจากประเทศจีน เวียดนาม ไต้หวัน อิตาลี ประมาณ 20,000 ชิ้น/เดือน ผลิตรถจักรยานไฟฟ้ากว่า 15 รุ่น กำลังขับมอเตอร์ 250 วัตต์ แบตเตอรี่ 36V/13Ah (Lithium battery) ใช้งานได้ 6 -8 ชั่วโมง ความเร็วสูงสุด 25 กม./ชั่วโมง และสกู๊ตเตอร์ จำนวน 3 รุ่น กำลังขับมอเตอร์ 350 , 1,500 , 2,000 วัตต์ แบตเตอรี่ 48V/16Ah , 60V/25Ah , 72V/30Ah (Lithium battery) ใช้งานได้ 6 -8 ชั่วโมง ความเร็วสูงสุด 80 กม./ชั่วโมง   บริษัทได้สะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตการใช้จักรยานไฟฟ้าและสกู๊ตเตอร์ โดยเฉพาะวัตถุดิบในประเทศที่มีราคาแพงเมื่อเทียบกับการนำเข้าและรวมภาษี รวมถึงควรกำหนดพื้นที่สำหรับการคมนาคมขนส่งด้วยรถไฟฟ้า โดยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับข้อเสนอของบริษัทฯ เพื่อจะได้รวบรวมและนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายยานยนต์แห่งชาติที่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงนามแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563   ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญพร้อมผลักดันการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานไทยสู่มาตรฐานสากลในอนาคตต่อไป #กระทรวงอุตสาหกรรม #ยานยนต์ไฟฟ้า

Page 1 of 309