รองปลัดฯ จุลพงษ์ เป็นประธานปิดโครงการปรับโครงสร้างปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านหลักสูตรภายใต้โครงการฯ

14-02-2563

 

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2563) นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานปิดโครงการปรับโครงสร้างปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (AGROGENIUS ACADEMY) ประจำปีงบประมาณ 2562 และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านหลักสูตรภายใต้โครงการฯ โดยมีนายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม ณ แม็คโคร สาขารามคำแหง 24

 

ทั้งนี้ยังได้เดินชมนิทรรศการซึ่งจัดแสดงสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และชมกิจกรรม Business Matching สินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ภายในบริเวณจำหน่ายสินค้าของแม็คโครอีกด้วย