กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมทำบุญตักบาตรภายใต้งาน "มหกรรมสร้างความปรองดอง คืนความสุขให้คนในชาติ"

24-07-2557
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ปลัดกระทรวงกลาโหม และ ผู้อำนวยการสำนักงานปรองดองและปฏิรูป เป็นประธานทำบุญตักบาตร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูงของ กระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงต่าง ๆ และหน่วยงานภาครัฐ โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางศิริรัตน์ จิตต์เสรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมในพิธีตักบาตรในครั้งนี้ ภายใต้งาน "มหกรรมสร้างความปรองดอง คืนความสุขให้คนในชาติ" ณ ท้องสนามหลวง   

สมอ.เชื่อมอุตสาหกรรมไทยสู่สากล

21-07-2557
     สมอ. หนุนอุตสาหกรรมไทยทุกระดับ ใช้“มอก.” เป็นใบเบิกทางขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ  ทุ่มงบประมาณกว่า 730 ล้านบาท สร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมหลักของประเทศลุยตลาดอาเซียนและตลาดโลก  ผ่านการขยายเครือข่ายความร่วมมือ “MRA” ในทุกเวที เดินหน้า “เคาะประตูโรงงาน SMEs” กว่า 5,000 แห่งทั่วประเทศเข้าสู่ มอก.  วางเป้าหมายร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรวจเข้มแบบปูพรมทั่วประเทศกวาดล้างสินค้าด้อยมาตรฐานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดงานสัมมนาเรื่อง " ECIT : SMEs Solution Day 2014"

21-07-2557
 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง " ECIT : SMEs Solution Day 2014" มิติใหม่แห่งการใช้ไอทีเพื่อขับเคลื่อนSMEsไทยสู่ระดับสากลภายใต้ "โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ(ECIT)" เพื่อกระตุ้นให้SMEs ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพณโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์แอดเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว  

กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สมอ. ร่วมลงนาม MoU สนับสนุนการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางรองรับ AEC

21-07-2557
     กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) พร้อมให้ความร่วมมือ 3 หน่วยงาน ลงนาม MoU ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยยางธรรมชาติในการกำหนดมาตรฐานเพื่อพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมยางของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน และสากล ในวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมโวเทล สยามสแควร์

ดัชนีฯ SMEs พ.ค. คาดการณ์ 3 เดือน เพิ่มทุกธุรกิจ

21-07-2557
สสว. รายงานดัชนี TSSI SMEs เดือนพฤษภาคม 2557 ผู้ประกอบการ SMEs เชื่อมั่นแนวโน้มรุ่ง สะท้อนจากดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 49.7 เป็นการเพิ่มขึ้นในทุกธุรกิจทั้งภาพรวมและรายภูมิภาค ผลจากเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจโลกฟื้น การบริโภคภายในประเทศ การลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนขยายตัว โดยมีธุรกิจค้าส่งวัสดุก่อสร้าง สถานีบริการน้ำมัน บริการด้านขนส่งสินค้าและขนส่งมวลชน มีแนวโน้มขยายตัวสูง 

กนอ. พัฒนานวัตกรรม ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. เตรียมความพร้อม สู่ความเป็นเลิศ

18-07-2557
      กนอ. เปิดศูนย์ I-EA-T Operation Center หรือ EMC2 @ I-EA-T ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อรองรับการทำงานอย่างรวดเร็ว ฉับไว ได้มาตรฐานสากล พร้อมเป็นศูนย์กลางการบูรณาการข้อมูลในการกำกับดูแลนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สสว. รายงานสถานการณ์ SMEs 5 เดือนแรกปี 2557

18-07-2557
     สสว. เผยสถานการณ์ SMEs 5 เดือนแรกของปี 2557 สัญญาณการฟื้นตัวดีขึ้น ผลจากการเมืองคลี่คลายกระตุ้นการบริโภคในประเทศ การลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ เช่นเดียวกับเศรษฐกิจในกลุ่มคู่ค้าหลักปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากตัวเลขการค้าระหว่างประเทศขาดดุลลดลง ตลาดส่งออกหลักทั้ง อาเซียน จีน สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ อัญมณี พลาสติก เครื่องจักร

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแถลงข่าวการจัด"กิจกรรมการประยุกต์ใช้แนวโน้มแฟชั่น (Fashion Trend)

18-07-2557
     เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) และ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงษ์ ผอ.สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ พร้อมด้วย นางศิริรัตน์ จิตต์เสรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และผู้บริหาร กสอ. ร่วมแถลงข่าวการจัด"กิจกรรมการประยุกต์ใช้แนวโน้มแฟชั่น (Fashion Trend) เพื่อเชื่อมโยงกับการออกแบบสินค้าแฟชั่น" และ "กิจกรรมการพัฒนานักออกแบบด้านแฟชั่น" ภายใต้ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่น” เพื่อสร้างให้เกิดการพัฒนากลไกธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์ และผลักดันให้อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลอย่างมีประสิทธิภาพ ณ Atrium 2 อาคารศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ   

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานประกอบการ บริษัท ไทริชฟูดส์ กรุ้ป จำกัด

18-07-2557
     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) นำคณะสื่อมวลชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กสอ. ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานประกอบการ บริษัท ไทริชฟูดส์ กรุ้ป จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลไม้แปรรูป พร้อมแนะผู้ประกอบการ พลิกวิกฤตผลไม้ล้นตลาด สร้างโอกาสผู้ประกอบการไทย และวางนโยบายเร่งเครื่องครึ่งหลังปี 2557 ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศผลักดันให้ไทยเป็น"ครัวโลก"   

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการกำหนดมาตรฐาน

16-07-2557
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 กระทรวงอุตสาหกรรม โดย นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการกำหนดมาตรฐาน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง) ณ ห้องประชุมพิซซาโร่ ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยาม

Page 309 of 323