ก.อุตฯ เตรียมชงมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการเพิ่ม รับมือโควิด 19

14-04-2563
กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมชงมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการเพิ่ม ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต มอก. หลังชงมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้ผู้ประกอบการโรงงานเข้า ครม. แล้ว เตรียมพลิกฟื้นธุรกิจรับมือโควิด 19 นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมชงมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เข้า ครม. เพิ่มเติม หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เสนอยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้ผู้ประกอบการโรงงานทั่วประเทศแล้ว โดยมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการในครั้งนี้ ประกอบด้วยมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต มอก. ค่าธรรมเนียมใบรับรองระบบงาน และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบโรงงาน ซึ่งมาตรการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการกว่า 30,000 ราย คิดเป็นมูลค่ากว่า 210 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีมาตรการชดเชยเยียวยาให้ผู้ประกอบการ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) กว่า 12,000 ราย มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าว นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้นำเข้าที่ประชุม ครม. เพื่อทราบแล้ว และเตรียมเสนอเข้า ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป สำหรับมาตรการเยียวยาอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs และเกษตรกรชาวไร่อ้อยจะตามมาเป็นระยะ ด้าน นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า “หลังจากที่ ครม. ให้ความเห็นชอบแล้ว สมอ. จะเริ่มดำเนินการทันที เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ และสร้างบรรยากาศในการลงทุน รวมทั้ง เตรียมการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาให้ผู้ประกอบการ ภายหลังสถานการณ์ดีขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถฟิ้นฟูเศรษฐกิจให้เข้าสู่สภาวะปกติได้ในไม่ช้า สำหรับมาตรการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในช่วงการแพร่ระบาดนี้ สมอ. ยังคงดำเนินการอย่างเข้มงวด แม้จะมีมาตรการปฏิบัติงานภายในที่พัก หรือ Work from Home เพราะการปฏิบัติงานโดยส่วนใหญ่ของ สมอ. เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งกระบวนการออกใบอนุญาต และการตรวจติดตาม สำหรับการนำเข้าสินค้าที่ สมอ. ควบคุม เช่น สินค้ากลุ่มเหล็ก กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และของเล่น สมอ. ได้เฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดผ่านระบบ National Single Window (NSW) หากพบสินค้าชนิดใดมีการนำเข้าในปริมาณมากผิดปกติ จะเข้าทำการตรวจสอบอย่างเข้มงวดทันที” นายวันชัยฯ กล่าว

กระทรวงอุตสาหกรรม ติดอาวุธผู้ประกอบการสู้วิกฤตโควิด-19

14-04-2563
กระทรวงอุตสาหกรรม (13 เมษายน 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้จับมือกับผู้ให้บริการแพลทฟอร์มออนไลน์ของไทย ทั้งที่เป็น E-Commerce และ ระบบบริหารงานธุรกิจ ผ่าน Cloud Computing เพื่อช่วยเหลือและติดอาวุธให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ประสบปัญหาด้านการตลาด การบัญชี และบริหารต้นทุน ผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ OTOPTHAI.SHOP และ ACCCLOUD โดยที่ OTOPTHAI.SHOP (www.otopthai.shop) จะช่วยสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จำนวนกว่า 20,000 รายทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถผลักดันสินค้าและบริการเข้าสู่ตลาด E-Commerce และในส่วนของผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งประสบปัญหาการบริหารจัดการธุรกิจ ACCCLOUD (www.digitalforsme.com) จะสามารถช่วยเหลือได้ด้วยเครื่องมือ ERP ผ่าน Cloud Computing ที่จะช่วยบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบบัญชี ระบบต้นทุนขาย และสินค้าคงคลังของธุรกิจ โดยทั้ง 2 บริการที่เตรียมไว้นี้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายแรกเข้า และมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่ต่ำกว่าราคาในท้องตลาด ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวทิ้งท้ายว่า “ความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้ให้บริการแพลทฟอร์มออนไลน์ดังกล่าว จะเป็นการช่วยกันเติมเต็มเครื่องมือดิจิทัลที่จะช่วยในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อจะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงให้สามารถดำเนินธุรกิจ และสามารถค้าขายต่อไปได้ นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม กำลังจัดเตรียมมาตรการ บริการ และความช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน ซึ่งจะทยอยออกมาเป็นระยะโดยผู้ประกอบการสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Website หรือ สื่อ Social Media ของ กระทรวงอุตสาหกรรม”

สวัสดีปีใหม่ไทย

14-04-2563
สุขสันต์วันสงกรานต์ ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง     นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สงกรานต์แบบไทยห่างไกลโควิด-19

14-04-2563
สงกรานต์ที่บ้าน...สืบสานสงกรานต์ในครอบครัว เน้นคุณค่าสาระตามประเพณี -สรงน้ำพระพุทธรูป -รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ -แต่งกายมิดชิด ใส่หน้ากากอนามัย -ล้างมือให้สะอาดด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่เหลว -ทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือ ทำงานต่างถิ่น งดกลับภูมิลำเนา ขอพรสงกรานต์ผ่านสื่อออนไลน์ ลดโอกาสเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบหน้ากากผ้าสำหรับสมาชิก

13-04-2563
  วันนี้ (13 เมษายน 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รองประธานคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบหน้ากากผ้าสำหรับสมาชิกสวัสดิการ สปอ. ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ข้อแนะนำ คุณลักษณะ ผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมีผู้อำนวยการกองต่างๆ ใน สปอ. และผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รับมอบหน้ากากผ้า ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   วันนี้ (13 เมษายน 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รองประธานคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบหน้ากากผ้าสำหรับสมาชิกสวัสดิการ สปอ. ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ข้อแนะนำ คุณลักษณะ ผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมีผู้อำนวยการกองต่างๆ ใน สปอ. และผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รับมอบหน้ากากผ้า ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

วันสงกรานต์ปีนี้ อยู่บ้านหยุดเชื้อ เพื่อชาติ

13-04-2563
วันสงกรานต์ปีนี้ อยู่บ้านหยุดเชื้อ เพื่อชาติ “เพื่อคนที่คุณรัก ด้วยความห่วงใยจากใจกระทรวงอุตสาหกรรม” นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

วันสงกรานต์ปีนี้  อยู่บ้านหยุดเชื้อ เพื่อชาติ

12-04-2563
สรงน้ำพระที่บ้าน ต้าน COVID-19 รดน้ำขอพร Online  “เพื่อคนที่คุณรัก ด้วยความห่วงใย  จากใจกระทรวงอุตสาหกรรม”  นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ก.อุตสาหกรรมฯ ตรวจรับหน้ากากผ้าล็อตแรก พร้อมส่งถึงมือประชาชน กลางเดือนเมษายนนี้

10-04-2563
วันที่ 9 เมษายน นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการผลิตหน้ากากผ้า เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย และป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) แก่ประชาชน นำคณะกรรมการตรวจรับฯลงพื้นที่ ณ จุดส่งสินค้า บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อตรวจสอบหน้ากากผ้าล็อตแรกจากผู้ผลิต โดยคณะกรรมการฯ ได้ทำการนับจำนวน พร้อมตรวจสอบรูปแบบ มาตรฐานผ้าและการตัดเย็บ พร้อมส่งตัวอย่างหน้ากากผ้าให้สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอตรวจสอบคุณภาพก่อน เพื่อให้มั่นใจว่า หน้ากากผ้าที่จะแจกจ่ายให้ประชาชนได้มาตรฐานตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ยืนยันว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะดำเนินการทะยอยจัดส่งหน้ากากผ้าให้กับประชาชนประมาณกลางเดือนเมษายน 2563

"CIO อก. ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล"

10-04-2563
วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม (Chief Information Officer : CIO) และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานระดับกรมต่าง ๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ร่วมประชุมด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ กับ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ในโอกาสที่ สพร. เข้าหารือแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 2563 - 2565 โดยมีนายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาดิจิทัลและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมด้วย โดย อก. จะนำร่างแผนดังกล่าวมาปรับใช้ในการทำงานเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ณ ห้องประชุม อก. 2 ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

JETRO Bangkok รายงานสรุปผลการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย

10-04-2563
วันนี้ (10 เมษายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้นายทาเคทานิ อัทสึชิ (Mr.TAKETANI Atsushi) ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO Bangkok) และคณะผู้บริหารของหอการค้าญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ (Japanese Chamber of Commerce,Bangkok) เข้าพบ เพื่อรายงานสรุปผลการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย ประจำครึ่งปีหลัง พ.ศ 2563 รวมถึงหารือเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในประเทศไทย โดยมี นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม อก. 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Page 5 of 323