ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

สอจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
สอจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
เขียนเมื่อ 12/11/2562
ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่าง TOR/TOR

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน