ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

สอจ.อต.ร่วมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไหลเขียว ไหลดำ
สอจ.อต.ร่วมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไหลเขียว ไหลดำ
เขียนเมื่อ 25/09/2561
ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
สอจ.อต.ร่วมตรวจสอบและติดตามผลการใช้พื้นที่ป่าไม้ ในการทำเหมืองแร่
สอจ.อต.ร่วมตรวจสอบและติดตามผลการใช้พื้นที่ป่าไม้ ในการทำเหมืองแร่
เขียนเมื่อ 25/09/2561
ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน