ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

ร่วมประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2564
ร่วมประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2564
เขียนเมื่อ 22/01/2564
ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ร่วมกิจกรรมการแต่งกายชุดผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
ร่วมกิจกรรมการแต่งกายชุดผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
เขียนเมื่อ 22/01/2564
ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง

ร่าง TOR/TOR

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน