สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภาคเหนือ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ :  055-705039 

โทรสาร   : 055-705040

อีเมล  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/kamphaengphet/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

ตึกสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053-112316 

โทรสาร  :  053-112318

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/chiangmai

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

1115/2 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 0-5371-1666  

โทรสาร   : 0-5371-7706

อีเมล  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/chiangrai/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 

402 ถนนพหลโยธิน ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 

โทรศัพท์ : 0-5551-2308 

โทรสาร   : 0-5551-3673 

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/tak/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่

369 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

โทรศัพท์ : 054-649731

โทรสาร   :  054-649741

อีเมล  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/phrae

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา

หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พหลโยธิน ตำบล เวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ : 054 482 289

โทรสาร  : 054-449641

อีเมล  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็ยไซต์ : http://www.industry.go.th/phayao/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

83 หมู่ที่ 10 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศพท์  : 0-5673-7190,0-5673-7193,0-5673-7059 

โทรสาร   : 0-5673-7191 

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซตฺ์ : http://www.industry.go.th/phetchabun/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

177 หมู่ที่ 4 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก กม.10 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0 5598 7728

โทรสาร   : 0 5598 7730

อีเมล  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/phitsanulok/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

59/5 หมู่ 8 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์ : 056 - 611177 

โทรสาร   : 056 - 612887

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/phichit/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน

468 ถนนวงศ์วรกุล หมู่ที่ 2 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000

โทรศัพท์ : 054-783681-2 

โทรสาร : 054-751359

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/nan/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

บริเวณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 0-5622-2231  

โทรสาร : 0-5622-7868

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/nakhonsawan/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

124/2 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 053-612089 

โทรสาร   : 053-611903

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/maehongson/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

252 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-เกาะคา หมูที่8 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

โทรศัพท์ : 0-5421-7326 

โทรสาร   : 0-5422-7561

อีเมล  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/lampang/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

85 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

โทรศัพท์  :  053-581199

โทรสาร  :  053-581490

อีเมล  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/lamphun

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย

102 หมู่ที่14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

โทรศัพท์ : 055-611050 , 055-612876

โทรสาร   : 055-613532

อีเมล  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/sukhothai/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

บริเวณศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ : 055-411684 

โทรสาร  : 055-416979 

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/uttaradit/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี

128 หมู่ที่ 3 ถนนอุทัยธานี-หนองฉาง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000

โทรศัพท์  : 056 970 102

โทรสาร   : 056-970243

อีเมล  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์  : http://www.industry.go.th/uthaithani/